Luận văn, Luận ánLuận văn
725.2 ĐĂ-H
Tổ chức không gian kiến trúc công cộng nhà văn phòng cao tầng Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội theo hướng khai thác năng lượng tự nhiên :
DDC 725.2
Tác giả CN Đặng Trần Hưng
Nhan đề Tổ chức không gian kiến trúc công cộng nhà văn phòng cao tầng Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội theo hướng khai thác năng lượng tự nhiên : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Đặng Trần Hưng; Cán bộ hướng dẫn: TS.KTS Nguyễn Tất Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 105tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Từ khóa tự do Không gian kiến trúc
Từ khóa tự do Kiến trúc công cộng
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tất Thắng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04793
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124816
00241
00432AF62EB-F019-4D6B-B9D2-1C47F59B5560
005201812281444
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181228144048|bhuongpt|y20181228144010|zhuongpt
082 |a725.2|bĐĂ-H
100 |aĐặng Trần Hưng
245 |aTổ chức không gian kiến trúc công cộng nhà văn phòng cao tầng Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội theo hướng khai thác năng lượng tự nhiên : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cĐặng Trần Hưng; Cán bộ hướng dẫn: TS.KTS Nguyễn Tất Thắng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a105tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aNhà cao tầng
653 |aKhông gian kiến trúc
653 |aKiến trúc công cộng
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Tất Thắng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04793
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04793 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 725.2 ĐĂ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào