Luận văn, Luận ánLuận văn
712 ĐÔ-Đ
Tổ chức chiếu sáng cảnh quan các trục đường mới ở Hà Nội (Trường hợp trục đường Lê Văn Lương) :
DDC 712
Tác giả CN Đỗ Như Phúc
Nhan đề Tổ chức chiếu sáng cảnh quan các trục đường mới ở Hà Nội (Trường hợp trục đường Lê Văn Lương) : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Đỗ Như Phúc; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. KTS Doãn Minh Khôi
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 90tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Chiếu sáng đô thị
Từ khóa tự do Đường Hà Nội
Từ khóa tự do Kiến trúc cảnh quan
Môn học Kiễn trúc
Tác giả(bs) CN GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04791
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124814
00241
0044023D697-DF39-4891-9862-C581143A1AB1
005201812281438
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228143428|zhuongpt
082 |a712|bĐÔ-Đ
100 |aĐỗ Như Phúc
245 |aTổ chức chiếu sáng cảnh quan các trục đường mới ở Hà Nội (Trường hợp trục đường Lê Văn Lương) : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cĐỗ Như Phúc; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. KTS Doãn Minh Khôi
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a90tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aChiếu sáng đô thị
653 |aĐường Hà Nội
653 |aKiến trúc cảnh quan
690 |aKiễn trúc
700 |aGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04791
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04791 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 712 ĐÔ-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào