Luận văn, Luận ánLuận văn
692 LÊ-L
Hoàn thiện công tác thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng của thanh tra tỉnh Thanh Hóa :
DDC 692
Tác giả CN Lê Hoàng Long
Nhan đề Hoàn thiện công tác thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng của thanh tra tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Lê Hoàng Long; Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Thanh tra
Môn học Kinh tế Xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mậu Bành
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04790
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124813
00241
004D44576F4-3D3F-4BB0-9DE1-8A4EAAA01999
005201812281427
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228142722|zlinhnm
082 |a692|bLÊ-L
100 |aLê Hoàng Long
245 |aHoàn thiện công tác thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng của thanh tra tỉnh Thanh Hóa : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cLê Hoàng Long; Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aXây dựng
653 |aĐầu tư
653 |aThanh tra
690 |aKinh tế Xây dựng
700 |aNguyễn Mậu Bành
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04790
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04790 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 692 LÊ-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào