Luận văn, Luận ánLuận văn
711.5 NG-H
Tổ chức không gian cho hoạt động du lịch tại làng chài đúc đồng Đại Bái - xã Đai Bái - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh :
DDC 711.5
Tác giả CN Nguyễn Minh Hiệu
Nhan đề Tổ chức không gian cho hoạt động du lịch tại làng chài đúc đồng Đại Bái - xã Đai Bái - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Nguyễn Minh Hiệu; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Phạm Hùng Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 102tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Đại Bái
Từ khóa tự do Du lịch làng nghề
Từ khóa tự do Làng Đúc đồng
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04789
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124812
00241
0047072F8D6-8FE9-4D1A-8E07-15DEAF3446BA
005201812281431
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181228142725|bhuongpt|y20181228142647|zhuongpt
082 |a711.5|bNG-H
100 |aNguyễn Minh Hiệu
245 |aTổ chức không gian cho hoạt động du lịch tại làng chài đúc đồng Đại Bái - xã Đai Bái - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cNguyễn Minh Hiệu; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Phạm Hùng Cường
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a102tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aĐại Bái
653 |aDu lịch làng nghề
653 |aLàng Đúc đồng
690 |aKiến trúc
700 |aPhạm Hùng Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04789
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04789 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711.5 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào