Luận văn, Luận ánLuận văn
729 VU-D
Tổ chức không gian kiến trúc nội thất nhà nổi cho ngư dân lang chài Cửa Vạn, Hạ Long, Quảng Ninh theo hướng phát triển du lịch cộng đồng :
DDC 729
Tác giả CN Vũ Đức Dũng
Nhan đề Tổ chức không gian kiến trúc nội thất nhà nổi cho ngư dân lang chài Cửa Vạn, Hạ Long, Quảng Ninh theo hướng phát triển du lịch cộng đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Vũ Đức Dũng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 95tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Cửa Vạn
Từ khóa tự do Nội thất nhà nổi
Từ khóa tự do Hạ Long
Từ khóa tự do Làng chài
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nam
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04788
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124811
00241
00417B7EF50-E5F1-4126-B962-159B56C66141
005201812281423
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228141949|zhuongpt
082 |a729|bVU-D
100 |aVũ Đức Dũng
245 |aTổ chức không gian kiến trúc nội thất nhà nổi cho ngư dân lang chài Cửa Vạn, Hạ Long, Quảng Ninh theo hướng phát triển du lịch cộng đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cVũ Đức Dũng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Nam
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a95tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aCửa Vạn
653 |aNội thất nhà nổi
653 |aHạ Long
653 |aLàng chài
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Nam
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04788
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04788 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 729 VU-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào