Luận văn, Luận ánLuận văn
624.171 LÊ-C
Tính toán khả năng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép tại vị trí kê lê vách :
DDC 624.171
Tác giả CN Lê Chí Cường
Nhan đề Tính toán khả năng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép tại vị trí kê lê vách : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60580208 / Lê Chí Cường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Việt Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 94tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Sàn phẳng
Từ khóa tự do Kê lên vách
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Việt Dũng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04787
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124810
00241
00465EB2F58-C772-454D-A44D-C062E64489FE
005201812281417
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228141402|zhuongpt
082 |a624.171|bLÊ-C
100 |aLê Chí Cường
245 |aTính toán khả năng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép tại vị trí kê lê vách : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60580208 / |cLê Chí Cường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Việt Dũng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a94tr. ; |c30cm.
653 |aSàn phẳng
653 |aKê lên vách
653 |aBê tông cốt thép
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aLê Việt Dũng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04787
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04787 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.171 LÊ-C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào