Luận văn, Luận ánLuận văn
692.3 NG-M
Hoàn thiện công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh :
DDC 692.3
Tác giả CN Nguyễn Tùng Minh
Nhan đề Hoàn thiện công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Nguyễn Tùng Minh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 94tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Dự án xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Thái
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04786
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124793
00241
0041C1ECB28-FDA0-436D-8B33-E3D3BE9F3753
005201812281053
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228105324|zlinhnm
082 |a692.3|bNG-M
100 |aNguyễn Tùng Minh
245 |aHoàn thiện công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cNguyễn Tùng Minh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a94tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aGiám sát
653 |aDự án xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aLê Hồng Thái
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04786
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04786 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 692.3 NG-M Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào