Luận văn, Luận ánLuận văn
690.068 LÊ-D
Hoàn thiện công tác quản lý cấp giấy phép và trật tự xây dựng đô thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang :
DDC 690.068
Tác giả CN Lệnh Văn Dự
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý cấp giấy phép và trật tự xây dựng đô thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Lệnh Văn Dự; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Giấy phép
Từ khóa tự do Cấp phép
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Đô thị
Môn học Kinh tế Xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Thái
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04785
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124792
00241
004E7C30604-9059-4583-8912-E6F733F066F7
005201812281046
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181228104643|blinhnm|y20181228104617|zlinhnm
082 |a690.068|bLÊ-D
100 |aLệnh Văn Dự
245 |aHoàn thiện công tác quản lý cấp giấy phép và trật tự xây dựng đô thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cLệnh Văn Dự; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aGiấy phép
653 |aCấp phép
653 |aXây dựng
653 |aĐô thị
690 |aKinh tế Xây dựng
700 |aLê Hồng Thái
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04785
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04785 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 LÊ-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào