Luận văn, Luận ánLuận văn
625.8 TR-A
Nghiên cứu so sánh các phương pháp tính toán tăng cường kết cấu mặt đường cứng áp dụng cho cảng hàng không Pleiku :
DDC 625.8
Tác giả CN Trịnh Tuấn Anh
Nhan đề Nghiên cứu so sánh các phương pháp tính toán tăng cường kết cấu mặt đường cứng áp dụng cho cảng hàng không Pleiku : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và Đường Thành phố; Mã số: 60580205-2 / Trịnh Tuấn Anh; Cán bộ hướng dẫn: TS Cao Phú Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 60tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Mặt đường cứng
Từ khóa tự do Pleiku
Từ khóa tự do Kết cấu mặt đường
Môn học Xây dựng mặt đường ô tô và đường thành phố
Tác giả(bs) CN Cao Phú Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04784
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124791
00241
004626E5CE4-0449-4C00-950F-5AAA38FDCBF4
005201812281049
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228104533|zhuongpt
082 |a625.8|bTR-A
100 |aTrịnh Tuấn Anh
245 |aNghiên cứu so sánh các phương pháp tính toán tăng cường kết cấu mặt đường cứng áp dụng cho cảng hàng không Pleiku : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và Đường Thành phố; Mã số: 60580205-2 / |cTrịnh Tuấn Anh; Cán bộ hướng dẫn: TS Cao Phú Cường
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a60tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aMặt đường cứng
653 |aPleiku
653 |aKết cấu mặt đường
690 |aXây dựng mặt đường ô tô và đường thành phố
700 |aCao Phú Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04784
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04784 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 625.8 TR-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào