Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
620.1 LÊ-T
Bài tập cơ học kết cấu :
DDC 620.1
Tác giả CN Lều Thọ Trình
Nhan đề Bài tập cơ học kết cấu : Tập 1 - Hệ tĩnh định. Tập 1 / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 183tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài tập cơ
Từ khóa tự do Cơ học kết cấu
Từ khóa tự do Hệ tĩnh định
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Yên
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(59): GT82684-723, GT84183-92, GT87927-35
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122176
00211
0042C85FE91-C890-412B-A98B-84854E93C92F
005201810300924
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c22000
039|a20181030092503|blinhnm|c20181030092431|dlinhnm|y20181025164901|zhuongpt
082 |a620.1|bLÊ-T
100 |aLều Thọ Trình
245 |aBài tập cơ học kết cấu : |bTập 1 - Hệ tĩnh định. |nTập 1 / |cLều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2002
300 |a183tr. ; |c24cm.
653 |aBài tập cơ
653 |aCơ học kết cấu
653 |aHệ tĩnh định
700 |aNguyễn Mạnh Yên
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(59): GT82684-723, GT84183-92, GT87927-35
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/btcohocketcautap1_leuthotrinh2000thumbimage.jpg
890|a59|b142|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT82684 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 1 Hạn trả:05-06-2020
2 GT82685 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 2 Hạn trả:25-06-2021
3 GT82686 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 3 Hạn trả:19-06-2021
4 GT82687 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 4 Hạn trả:23-04-2021
5 GT82688 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 5 Hạn trả:03-01-2020
6 GT82689 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 6 Hạn trả:07-06-2021
7 GT82690 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 7 Hạn trả:18-06-2021
8 GT82691 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 8 Hạn trả:02-05-2019
9 GT82692 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 9 Hạn trả:04-01-2020
10 GT82721 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 38 Hạn trả:06-01-2020
  1  2  3  4  5  6 of 6