DDC 537
Nhan đề Điện từ học 1 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2002
Mô tả vật lý 191tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú Giáo trình dùng cho sinh viên năm thứ nhất khoa Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao
Từ khóa tự do Điện từ
Từ khóa tự do Điện tích
Từ khóa tự do Trường tích điện
Tác giả(bs) CN Brébec, Jean - Marie
Tác giả(bs) CN Denéve, Philippe
Tác giả(bs) CN Desmarais, Thierry
Tác giả(bs) CN Ménétrier, Macr
Tác giả(bs) CN Noel, Bruno
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Hồ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(33): GT80328-60
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06224-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122112
00211
00429F0F3A6-8B9B-4173-954D-F02B615490F1
005201810170900
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c22000
039|a20181017090019|blinhnm|c20181015154555|dhuongpt|y20181003084910|zlinhnm
082 |a537|bĐIÊ (1)
245 |aĐiện từ học 1 : |b Giáo trình / |cJean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2002
300 |a191tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aGiáo trình dùng cho sinh viên năm thứ nhất khoa Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao
653 |aĐiện từ
653 |aĐiện tích
653 |aTrường tích điện
700 |aBrébec, Jean - Marie
700 |aDenéve, Philippe
700 |aDesmarais, Thierry
700|aMénétrier, Macr
700|aNoel, Bruno
700|aNguyễn Hữu Hồ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(33): GT80328-60
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06224-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/dientuhoc1thumbimage.jpg
890|a36|b28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06224 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 1
2 TK06225 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 2
3 TK06226 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 3
4 GT80328 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 4 Hạn trả:25-01-2020
5 GT80329 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 5 Hạn trả:16-01-2020
6 GT80330 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 6 Hạn trả:18-01-2020
7 GT80331 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 7
8 GT80332 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 8 Hạn trả:29-04-2021
9 GT80333 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 9
10 GT80334 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào