Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
604.2 VE-K
Vẽ kỹ thuật xây dựng :
DDC 604.2
Nhan đề Vẽ kỹ thuật xây dựng : Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy cho các trường Đại học kĩ thuật / Đoàn Như Kim,.. [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2001
Mô tả vật lý 224tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày những khái niệm cơ bản về vẽ kỹ thuật và cách vẽ xây dựng
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Từ khóa tự do Xây dựng
Môn học Vẽ kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sĩ Hạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Cự
Tác giả(bs) CN Dương Tiến Thọ
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Kim
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(100): GT80213-27, GT82088-155, GT83137-41, GT83538-49
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06221-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122111
00212
004D3BC7224-C7FE-4B15-8460-F2A5D7E5B08C
005201810021041
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c20000
039|a20181002104127|blinhnm|y20181002103437|zlinhnm
082 |a604.2|bVE-K
245 |aVẽ kỹ thuật xây dựng : |bĐã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy cho các trường Đại học kĩ thuật / |cĐoàn Như Kim,.. [et al.]
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2001
300 |a224tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aTrình bày những khái niệm cơ bản về vẽ kỹ thuật và cách vẽ xây dựng
653 |aVẽ kỹ thuật
653 |aXây dựng
690 |aVẽ kỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Sĩ Hạnh
700 |aNguyễn Quang Cự
700 |aDương Tiến Thọ
700|aĐoàn Như Kim
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(100): GT80213-27, GT82088-155, GT83137-41, GT83538-49
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06221-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/vekythuatxdthumbimage.jpg
890|a103|b206|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06221 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK06222 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK06223 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 3
4 GT80213 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:05-06-2020
5 GT80214 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 5
6 GT80215 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 6
7 GT80216 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:05-06-2020
8 GT80217 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:05-03-2020
9 GT80218 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:07-06-2019
10 GT80219 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 VE-K Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:06-06-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11