Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
604.2 NG-C (1)
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng.
DDC 604.2
Tác giả CN Nguyễn Quang Cự
Nhan đề Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1 / Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1995
Mô tả vật lý 72tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Gồm các bài tập liên quan tới những kiến thức cơ bản về kỹ thuật
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Xây dựng
Môn học Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Kim
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(15): GT80198-212
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06218-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122110
00212
004B22DF808-6D6B-4735-B461-B50643F581C6
005201810021008
008081223s1995 vm| vie
0091 0
020 |c6000
039|y20181002100827|zlinhnm
082 |a604.2|bNG-C (1)
100 |aNguyễn Quang Cự
245 |aBài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. |nTập 1 / |cNguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1995
300 |a72tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aGồm các bài tập liên quan tới những kiến thức cơ bản về kỹ thuật
653 |aVẽ kỹ thuật
653 |aBài tập
653 |aXây dựng
690 |aVẽ kỹ thuật
700 |aĐoàn Như Kim
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(15): GT80198-212
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06218-20
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/btvekythuatxdtap1_1995thumbimage.jpg
890|a18|b53|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06218 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 1
2 TK06219 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 2
3 TK06220 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 3
4 GT80198 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:12-04-2021
5 GT80199 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:10-06-2019
6 GT80200 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 6
7 GT80201 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:01-04-2021
8 GT80202 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:31-12-2020
9 GT80203 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:14-01-2021
10 GT80204 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:01-04-2021
  1  2 of 2