Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
604.2 NG-C (1)
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng.
DDC 604.2
Tác giả CN Nguyễn Quang Cự
Nhan đề Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1 / Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1997
Mô tả vật lý 72tr : minh họa ; 27cm
Tóm tắt Gồm các bài tập liên quan tới những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Xây dựng
Môn học Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Kim
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(3): GT80195-7
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06215-7
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/btvekythuatxdtap1_1997.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122109
00212
004120A6EC8-C15B-4D61-8C89-1DA6BFB78630
005201810020952
008081223s1997 vm| vie
0091 0
020 |c 8000
039|a20181002095302|blinhnm|y20181002095209|zlinhnm
082 |a604.2|bNG-C (1)
100 |aNguyễn Quang Cự
245 |aBài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. |nTập 1 / |cNguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1997
300 |a72tr : |bminh họa ; |c27cm
520 |aGồm các bài tập liên quan tới những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật
653 |aVẽ kỹ thuật
653 |aBài tập
653 |aXây dựng
690 |aVẽ kỹ thuật
700 |aĐoàn Như Kim
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(3): GT80195-7
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06215-7
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/btvekythuatxdtap1_1997.jpg
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/btvekythuatxdtap1_1997thumbimage.jpg
890|a6|b23
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06215 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 1
2 TK06216 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 2
3 TK06217 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 3
4 GT80195 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:06-06-2019
5 GT80196 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:03-05-2021
6 GT80197 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C (1) Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:06-06-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào