DDC 628
Nhan đề Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ ( chủ biên )...[et.al.]
Thông tin xuất bản H : Khoa học Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 435tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Cấp thpát nước
Từ khóa tự do Hệ thống cấp nước
Từ khóa tự do Xử lý nước thiên nhiên
Từ khóa tự do Mạng lưới thoát nước
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Tác giả(bs) CN Trần Hiếu Nhuệ
Tác giả(bs) CN Ứng Quốc Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tín
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(4): GT80191-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122108
00211
00410B9D498-4DE1-4CC1-87C9-9EACEB18D391
005201810170900
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c64.000
039|a20181017090037|blinhnm|c20181015154617|dhuongpt|y20180927101545|zhuongpt
082 |a628|bCÂP
245 |aCấp thoát nước / |cTrần Hiếu Nhuệ ( chủ biên )...[et.al.]
260 |aH : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2004
300 |a435tr. ; |c24cm.
653 |aCấp thpát nước
653 |aHệ thống cấp nước
653 |aXử lý nước thiên nhiên
653|aMạng lưới thoát nước
700 |aTrần Đức Hạ
700 |aTrần Hiếu Nhuệ
700 |aỨng Quốc Dũng
700|aNguyễn Văn Tín
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(4): GT80191-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/capthoattnuocthumbimage.jpg
890|a4|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT80191 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 1 Hạn trả:02-01-2020
2 GT80192 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 2 Hạn trả:16-01-2020
3 GT80193 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 3 Hạn trả:11-06-2020
4 GT80194 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 4 Hạn trả:08-06-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào