Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
621.4 PH-T
Nhiệt kỹ thuật đại cương /
DDC 621.4
Tác giả CN Phạm Bá Trụ
Nhan đề Nhiệt kỹ thuật đại cương / Phạm Bá Trụ, Phan Đình Hổ
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1996
Mô tả vật lý 152tr. : minh họa ; 14cm.
Từ khóa tự do Truyền nhiệt
Từ khóa tự do Kỹ thuật nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt động
Tác giả(bs) CN Phan Đình Hổ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(72): GT80171-2, GT82918-87
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06209-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122107
00212
004256E8A71-0A50-4566-99DC-F5F479E7122F
005201809280853
008081223s1996 vm| vie
0091 0
020 |c10000
039|a20180928085347|blinhnm|y20180925145922|zlinhnm
082 |a621.4|bPH-T
100 |aPhạm Bá Trụ
245 |aNhiệt kỹ thuật đại cương / |cPhạm Bá Trụ, Phan Đình Hổ
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1996
300 |a152tr. : |bminh họa ; |c14cm.
653 |aTruyền nhiệt
653 |aKỹ thuật nhiệt
653 |aNhiệt động
700 |aPhan Đình Hổ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(72): GT80171-2, GT82918-87
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06209-11
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/nhietkythuatdaicuongthumbimage.jpg
890|a75|b170
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06209 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 PH-T Sách Tiếng Việt 1
2 GT80171 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 PH-T Sách Tiếng Việt 4
3 GT80172 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 PH-T Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:16-05-2019
4 TK06210 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 PH-T Sách Tiếng Việt 2
5 TK06211 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 PH-T Sách Tiếng Việt 3
6 GT82918 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 PH-T Giáo trình 6 Hạn trả:06-06-2019
7 GT82919 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 PH-T Giáo trình 7
8 GT82920 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 PH-T Giáo trình 8 Hạn trả:06-06-2020
9 GT82921 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 PH-T Giáo trình 9 Hạn trả:22-05-2020
10 GT82922 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 PH-T Giáo trình 10 Hạn trả:06-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào