Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
604.2 NG-C (2)
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng.
DDC 604.2
Tác giả CN Nguyễn Quang Cự
Nhan đề Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 2 / Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý 107tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Kết cấu bê tông
Từ khóa tự do Bản vẽ
Từ khóa tự do Kết cấu thép
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Cứ
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Kim
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(79): GT80092-170
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06212-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122106
00211
004E64FBD4A-029F-4F11-B5EA-DD8D4CAFD0AD
005201810170902
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20181017090237|blinhnm|c20181015154642|dhuongpt|y20180925144522|zhuongpt
082 |a604.2|bNG-C (2)
100 |aNguyễn Quang Cự
245 |aBài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. |nTập 2 / |cNguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1999
300 |a107tr. ; |c27cm.
653 |aKết cấu bê tông
653 |aBản vẽ
653 |aKết cấu thép
700 |aĐặng Văn Cứ
700 |aĐoàn Như Kim
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(79): GT80092-170
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06212-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/btvekythuatxd2thumbimage.jpg
890|a82|b38|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT80137 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 46
2 GT80138 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 47
3 GT80139 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 48
4 GT80140 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 49
5 GT80141 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 50
6 GT80142 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 51 Hạn trả:21-05-2020
7 GT80143 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 52
8 GT80144 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 53
9 GT80145 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 54 Hạn trả:01-06-2020
10 GT80146 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 NG-C Giáo trình 55 Hạn trả:03-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9