Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
349.597 NG-C
Pháp luật Việt Nam đại cương /
DDC 349.597
Tác giả CN Nguyễn Cung
Nhan đề Pháp luật Việt Nam đại cương / Nguyễn Văn Cung
Thông tin xuất bản Hà nội, 1995
Mô tả vật lý 196tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hiến pháp
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(50): GT80083-91, GT83061-92, GT86803-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122105
00211
004DACFB32F-5F3A-4006-9778-1CA1DA9BFAF4
005201810170900
008081223s1995 vm| vie
0091 0
039|a20181017090057|blinhnm|c20181015155830|dlinhnm|y20180925143118|zhuongpt
082 |a349.597|bNG-C
100|aNguyễn Cung
245 |aPháp luật Việt Nam đại cương / |cNguyễn Văn Cung
260 |aHà nội, |c1995
300 |a196tr. ; |c19cm.
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aHiến pháp
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(50): GT80083-91, GT83061-92, GT86803-11
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/phapluatdaicuongthumbimage.jpg
890|a50|b106
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT80083 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 1 Hạn trả:10-06-2019
2 GT80084 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 2 Hạn trả:08-03-2019
3 GT80085 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 BÔ Giáo trình 3 Hạn trả:06-06-2019
4 GT80086 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 4 Hạn trả:08-03-2019
5 GT80087 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 5 Hạn trả:06-06-2019
6 GT80088 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 6 Hạn trả:08-03-2019
7 GT80089 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 7 Hạn trả:05-06-2020
8 GT80090 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 8 Hạn trả:08-03-2019
9 GT80091 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 9
10 GT83061 Kho giáo trình - Tầng 5 349.597 NG-C Giáo trình 10 Hạn trả:27-03-2021
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào