Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
959.731 HA-N
Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986-2016) /
DDC 959.731
Nhan đề Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986-2016) / TS. Phạm Quang Nghị... [et al]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 688tr. : ảnh ; 24cm.
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thời kì đổi mới
Từ khóa tự do Hà Nội
Tác giả(bs) CN Hoàng Trung Hải
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Nghị
Tác giả(bs) CN Phùng Hữu Phú
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Chung
Tác giả(bs) CN Ngô Thị Thanh Hằng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06208
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122102
0021
0040D9A66A9-8982-4135-9C36-148EBD6E342E
005201809210925
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180921092601|zlinhnm
082 |a959.731|b HA-N
245 |aHà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986-2016) / |cTS. Phạm Quang Nghị... [et al]
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2017
300 |a688tr. : |bảnh ; |c24cm.
653 |aLịch sử
653 |aThời kì đổi mới
653 |aHà Nội
700 |aHoàng Trung Hải
700 |aPhạm Quang Nghị
700 |aPhùng Hữu Phú
700|aNguyễn Đức Chung
700|aNgô Thị Thanh Hằng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06208
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/hanoi30namdoimoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06208 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 HA-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào