Luận văn, Luận ánLuận án
624.17765 NG-L
Phân tích tĩnh, ổn định và dao động riêng của tấm chữ nhật FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tám ẩn :
DDC 624.17765
Tác giả CN Nguyễn Văn Long
Nhan đề Phân tích tĩnh, ổn định và dao động riêng của tấm chữ nhật FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tám ẩn : Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật; Mã số: 62520101 / Nguyễn Văn Long; Cám bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Minh Tú, PGS.TS Trần Hữu Quốc
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 138tr. : Phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Ổn định
Từ khóa tự do Tấm chữ nhật FGM
Từ khóa tự do Dao động
Môn học Cơ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tú
Tác giả(bs) CN Trần Hữu Quốc
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00235
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122101
00242
0040A0CB583-41BC-4C9C-9E19-C80F33B3A8C8
005201810031524
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003152149|bthuctap1|c20180921091450|dhuongpt|y20180921091432|zhuongpt
082 |a624.17765|bNG-L
100 |aNguyễn Văn Long
245 |aPhân tích tĩnh, ổn định và dao động riêng của tấm chữ nhật FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tám ẩn : |bLuận án Tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật; Mã số: 62520101 / |cNguyễn Văn Long; Cám bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Minh Tú, PGS.TS Trần Hữu Quốc
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a138tr. : |bPhụ lục ; |c30cm.
653 |aỔn định
653 |aTấm chữ nhật FGM
653 |aDao động
690 |aCơ kỹ thuật
700 |aTrần Minh Tú
700 |aTrần Hữu Quốc
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00235
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/nguyevanlongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00235 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 624.17765 NG-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào