Luận văn, Luận án
690.068 ĐI-T
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng của tổng công ty 789 :
DDC 690.068
Tác giả CN Đinh Đức Tâm
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng của tổng công ty 789 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số:60580302-1 / Đinh Đức Tâm; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 93tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý chất lượng
Từ khóa tự do Sản xuất kinh doanh
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04726
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122100
0024
00442E37F01-C000-459E-8C8D-63808289A086
005201810301617
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181030161729|bduocnd|y20180921091430|zthuygt
082 |a690.068|bĐI-T
100 |aĐinh Đức Tâm
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng của tổng công ty 789 : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số:60580302-1 / |cĐinh Đức Tâm; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a93tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý chất lượng
653 |aSản xuất kinh doanh
653 |aThi công xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04726
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kinhtexaydung/2018/lv04726dinhductam/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04726 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 ĐI-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1