Luận văn, Luận án
338.52 NG-H
Nâng cao khả năng trúng thầu gói thầu thi công xây dựng công trình của công ty Cổ phần GP9 Hà Nội :
DDC 338.52
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Huệ
Nhan đề Nâng cao khả năng trúng thầu gói thầu thi công xây dựng công trình của công ty Cổ phần GP9 Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Nguyễn Thị Minh Huệ; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 78tr. : bảng, sơ đồ ; 30cm.
Từ khóa tự do Trúng thầu xây dựng
Từ khóa tự do Doanh nghiệp xây dựng
Môn học Kinh tế Xây dựng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04725
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122099
0024
004FBFEBAD3-66A1-4F5B-BAC1-58F5EC45B409
005201810301616
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181030161623|bduocnd|y20180921091256|zlinhnm
082 |a338.52|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Minh Huệ
245 |aNâng cao khả năng trúng thầu gói thầu thi công xây dựng công trình của công ty Cổ phần GP9 Hà Nội : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cNguyễn Thị Minh Huệ; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Liên Hương
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a78tr. : |bbảng, sơ đồ ; |c30cm.
653 |aTrúng thầu xây dựng
653 |aDoanh nghiệp xây dựng
690 |aKinh tế Xây dựng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04725
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kinhtexaydung/2018/lv04725nguyenthiminhhue/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04725 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338.52 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1