Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
720.22 GIA
Giải thưởng loa thành 2017 :
DDC 720.22
Tác giả TT Tổng hội xây dựng Việt Nam
Nhan đề Giải thưởng loa thành 2017 : Tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch / Tổng hội xây dựng Việt Nam - Hội kiến trúc sư Việt Nam. Bộ xây dựng - TW đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản H. : [?], 2017
Mô tả vật lý 171tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Kiến trúc
Tác giả(bs) TT Bộ xây dựng
Tác giả(bs) TT TW đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) TT Hội kiến trúc sư Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06206
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122098
0021
004F6F013E3-31F7-4CDE-8887-C3C1B6F66825
005201912251016
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20191225101907|blinhnm|c20180921085059|dlinhnm|y20180921083450|zhuongpt
082 |bGIA|a720.22
110 |aTổng hội xây dựng Việt Nam
245 |aGiải thưởng loa thành 2017 : |bTuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch / |cTổng hội xây dựng Việt Nam - Hội kiến trúc sư Việt Nam. Bộ xây dựng - TW đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
260|aH. : |b[?], |c2017
300 |a171tr. ; |c21cm.
653 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aQuy hoạch
653 |aKiến trúc
710|aBộ xây dựng
710|aTW đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
710|aHội kiến trúc sư Việt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06206
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/giaithuongloathanhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06206 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.22 GIA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào