Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
895.9221 TR-N
Xuân xưa quê nội :
DDC 895.9221
Tác giả CN Trần Ngọc
Nhan đề Xuân xưa quê nội : Thơ / Trần Ngọc
Thông tin xuất bản Văn Học, 2007
Mô tả vật lý 119tr. ; 21cm.
Tùng thư Nhóm văn chương Hồn Việt
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06207
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122097
0021
0046BA8262C-59FA-4D9F-901C-ECF8C9647F82
005201809210854
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20180921085442|blinhnm|c20180921085419|dlinhnm|y20180921082713|zhuongpt
082 |bTR-N|a895.9221
100 |aTrần Ngọc
245 |aXuân xưa quê nội : |bThơ / |cTrần Ngọc
260 |bVăn Học, |c2007
300 |a119tr. ; |c21cm.
490 |a Nhóm văn chương Hồn Việt
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06207
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/tho tranngocthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06207 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.9221 TR-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào