Luận văn, Luận án
658.4 BI-A
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh :
DDC 658.4
Tác giả CN Biện Đức Anh
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / Biện Đức Anh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý xây dựng
Từ khóa tự do Hà Tĩnh
Môn học Quản lý dự án xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bảo
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04724
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122096
0024
004372D24A7-3DBC-42A8-924D-B5D6C7084A81
005201809210818
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180921081553|zhuongpt
082 |a658.4|bBI-A
100 |aBiện Đức Anh
245 |aHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / |cBiện Đức Anh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aQuản lý xây dựng
653 |aHà Tĩnh
690 |aQuản lý dự án xây dựng
700 |aNguyễn Văn Bảo
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04724
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04724 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 BI-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1