Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.03 NG-L
Từ điển kỹ thuật thi công xây dựng Việt - Anh: = Vietnamese - English dictionary of construction engineering :
DDC 624.03
Tác giả CN Nguyễn Đạo Luật
Nhan đề Từ điển kỹ thuật thi công xây dựng Việt - Anh: = Vietnamese - English dictionary of construction engineering : Khoảng 13.000 thuật ngữ = About 13.000 terms / Nguyễn Đạo Luật
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 499tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06200-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122095
0021
0047D3128BD-A0AD-445F-B078-501E5F266773
005201809191601
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c113000
039|y20180919160155|zlinhnm
082 |a624.03|bNG-L
100 |aNguyễn Đạo Luật
245 |a Từ điển kỹ thuật thi công xây dựng Việt - Anh: = Vietnamese - English dictionary of construction engineering : |bKhoảng 13.000 thuật ngữ = About 13.000 terms / |cNguyễn Đạo Luật
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2013
300 |a499tr. ; |c19cm.
653 |aTiếng việt
653 |aTiếng anh
653 |aTừ điển
653|aXây dựng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06200-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/tudienkythuatthicongxdthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06200 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.03 NG-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK06201 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.03 NG-L Sách Tiếng Việt 2
3 TK06202 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.03 NG-L Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào