Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
415.641 VO-C
Cách sử dụng động từ trong tiếng Pháp = Emploi des verbes dansla langue Prancaise /
DDC 415.641
Tác giả CN Võ Như Cầu
Nhan đề Cách sử dụng động từ trong tiếng Pháp = Emploi des verbes dansla langue Prancaise / Võ Như Cầu
Thông tin xuất bản Bến Tre : Đồng Nai, 1998
Mô tả vật lý 358tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Động từ
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06203
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122093
0021
0041587EA1F-15A0-401D-8362-489E83C05ECD
005201809191613
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20180919161344|blinhnm|y20180919154114|zhuongpt
082 |bVO-C|a415.641
100 |aVõ Như Cầu
245 |aCách sử dụng động từ trong tiếng Pháp = Emploi des verbes dansla langue Prancaise / |cVõ Như Cầu
260 |aBến Tre : |bĐồng Nai, |c1998
300 |a358tr. ; |c19cm.
653 |aĐộng từ
653 |aTiếng Pháp
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06203
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/cachsudungdongtutrongtiengphap.jpgthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06203 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 415.641 VO-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào