Luận văn, Luận án
658.404 NG-Q
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương :
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Nguyễn Thị Như Quỳnh; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 84tr. : bảng, sơ đồ ; 30cm.
Từ khóa tự do Dự án đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Ban quản lý dự án
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Kinh tế Xây dựng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04723
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122079
0024
004272ECA9D-97BD-4BB6-AAB4-491D24B1F6AD
005201809190943
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180919094313|zlinhnm
082 |a658.404|bNG-Q
100 |aNguyễn Thị Như Quỳnh
245 |aHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cNguyễn Thị Như Quỳnh; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Liên Hương
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a84tr. : |bbảng, sơ đồ ; |c30cm.
653 |aDự án đầu tư xây dựng
653 |aBan quản lý dự án
653 |aQuản lý dự án
690 |aKinh tế Xây dựng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04723
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04723 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 NG-Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1