Luận văn, Luận án
627.12 NG-H
Ứng dụng mô hình thủy văn VIC để mô phỏng dòng chảy bề mặt ở vùng đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam :
DDC 627.12
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Hiệp
Nhan đề Ứng dụng mô hình thủy văn VIC để mô phỏng dòng chảy bề mặt ở vùng đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / Nguyễn Hoàng Hiệp; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đức Lượng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 63tr. : Phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Đồng bằng sông Hồng
Từ khóa tự do Dòng chảy bề mặt
Từ khóa tự do Mô hình thủy văn
Từ khóa tự do Thủy văn VIC
Môn học Kỹ thuật môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Lượng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04712
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122039
0024
00434F721F9-28F7-4827-A546-5DF809BDEF05
005201809141439
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180914143621|zhuongpt
082 |a627.12|bNG-H
100 |aNguyễn Hoàng Hiệp
245 |aỨng dụng mô hình thủy văn VIC để mô phỏng dòng chảy bề mặt ở vùng đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / |cNguyễn Hoàng Hiệp; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đức Lượng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a63tr. : |bPhụ lục ; |c30cm.
653 |aĐồng bằng sông Hồng
653 |aDòng chảy bề mặt
653 |aMô hình thủy văn
653 |aThủy văn VIC
690 |aKỹ thuật môi trường
700 |aNguyễn Đức Lượng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04712
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04712 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 627.12 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào