Luận văn, Luận án
628.43 NG-D
Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom và xử lý hỗn hợp nước thải bằng công nghệ trống quay sinh học cho công trình nhà hỗn hợp chung cư hợp phú - Bắc Ninh :
DDC 628.43
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Duyên
Nhan đề Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom và xử lý hỗn hợp nước thải bằng công nghệ trống quay sinh học cho công trình nhà hỗn hợp chung cư hợp phú - Bắc Ninh : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / Nguyễn Thị Bích Duyên; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lều Thọ Bách
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 60tr. : Phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Nước thải sinh hoạt
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Môn học Kỹ thuật môi trường
Tác giả(bs) CN Lều Thọ Bách
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04711
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122038
0024
004FCF77361-15A5-46FC-B3E8-BE17ACFDF46F
005201809141431
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180914142841|zhuongpt
082 |a628.43|bNG-D
100 |aNguyễn Thị Bích Duyên
245 |aNghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom và xử lý hỗn hợp nước thải bằng công nghệ trống quay sinh học cho công trình nhà hỗn hợp chung cư hợp phú - Bắc Ninh : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / |cNguyễn Thị Bích Duyên; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lều Thọ Bách
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a60tr. : |bPhụ lục ; |c30cm.
653 |aNước thải sinh hoạt
653 |aXử lý nước thải
653 |aCông nghệ sinh học
690 |aKỹ thuật môi trường
700 |aLều Thọ Bách
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04711
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dotuoi4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04711 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 628.43 NG-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào