Luận văn, Luận án
690.068 NG-K
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện SaPa, Tỉnh Lào Cai :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Quang Khánh
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện SaPa, Tỉnh Lào Cai : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60580208 / Nguyễn Quang Khánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Ngô Văn Quỳ
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 82tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Chất lượng công trình
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học KTXD công trình dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Quỳ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04709
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122036
0024
0044B320C90-7A9F-46F3-B6BB-65EEFFCC790A
005201809141055
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180914105242|bhuongpt|y20180914105211|zhuongpt
082 |a690.068|bNG-K
100 |aNguyễn Quang Khánh
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện SaPa, Tỉnh Lào Cai : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60580208 / |cNguyễn Quang Khánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Ngô Văn Quỳ
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a82tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aChất lượng công trình
653 |aQuản lý dự án
653 |aCông trình xây dựng
690 |aKTXD công trình dân dụng và công nghiệp
700 |aNgô Văn Quỳ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04709
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroisoc3thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04709 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1