Luận văn, Luận án
690.068 TÔ-T
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của tập đoàn SUN GROUP :
DDC 690.068
Tác giả CN Tôn Quang Tú
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của tập đoàn SUN GROUP : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / Tôn Quang Tú; Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Quang Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 90tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Chất lượng công trinh
Từ khóa tự do Tập đoàn Sun Group
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học Quản lý dự án xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Quang Trung
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04708
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122035
0024
00445645193-F425-416C-83AF-29E4BDC47486
005201809141048
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180914104540|zhuongpt
082 |a690.068|bTÔ-T
100 |aTôn Quang Tú
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của tập đoàn SUN GROUP : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / |cTôn Quang Tú; Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Quang Trung
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a90tr. ; |c30cm.
653 |aChất lượng công trinh
653 |aTập đoàn Sun Group
653 |aCông trình xây dựng
690 |aQuản lý dự án xây dựng
700 |aLê Quang Trung
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04708
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcaythumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04708 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 TÔ-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1