Luận văn, Luận án
658.15 NG-T
Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Thường Tín - Hà Nội :
DDC 658.15
Tác giả CN Nguyễn Đức Trung
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Thường Tín - Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Nguyễn Đức Trung; Cán bộ hướng dẫn; PGS.TS Trần Văn Tấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 94tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Chi phí đầu tư
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tấm
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04706
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122033
0024
0047AF0DC42-5B7F-4A9E-9851-32F14AF9035B
005201810241901
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181024185803|bhuongpt|c20181024185727|dhuongpt|y20180914103148|zhuongpt
082 |a658.15|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Trung
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Thường Tín - Hà Nội : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cNguyễn Đức Trung; Cán bộ hướng dẫn; PGS.TS Trần Văn Tấn
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a94tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aQuản lý dự án
653 |aChi phí đầu tư
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aTrần Văn Tấm
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04706
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04706 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.15 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1