Luận văn, Luận án
690.068 LÊ-H
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng và tiến độ thi công công trình do công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng 6NA thực hiện :
DDC 690.068
Tác giả CN Lê Hữu Hiên
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng và tiến độ thi công công trình do công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng 6NA thực hiện : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Lê Hữu Hiên; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Huy Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 83tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý chất lượng
Từ khóa tự do Tiến độ thi công
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Từ khóa tự do Tư vấn kiến trúc
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Thanh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04705
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122032
0024
004398AFB49-33FD-4C3D-A480-04C2FA38B4D8
005201809141028
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180914102606|zhuongpt
082 |a690.068|bLÊ-H
100 |aLê Hữu Hiên
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng và tiến độ thi công công trình do công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng 6NA thực hiện : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cLê Hữu Hiên; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Huy Thanh
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a83tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý chất lượng
653 |aTiến độ thi công
653 |aCông trình xây dựng
653 |aTư vấn kiến trúc
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Huy Thanh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04705
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcaythumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04705 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 LÊ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1