Luận văn, Luận án
690.068 NG-T
Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại xí nghiệp xây lắp HHPD (HOA LAC HI-TECH PARK DEVELOPMENT) - chi nhánh công ty TNHH MTV phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Thành Trung
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại xí nghiệp xây lắp HHPD (HOA LAC HI-TECH PARK DEVELOPMENT) - chi nhánh công ty TNHH MTV phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Nguyễn Thành Trung; Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. : Phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Hòa lạc
Từ khóa tự do Quản lý chất lượng
Từ khóa tự do Chất lượng công trình
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Từ khóa tự do Khu công nghệ cao
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mậu Bành
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04704
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122031
0024
0046A827E8F-B621-4CB6-A995-17BD2253A89E
005201809141021
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180914101826|zhuongpt
082 |a690.068|bNG-T
100 |aNguyễn Thành Trung
245 |aNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại xí nghiệp xây lắp HHPD (HOA LAC HI-TECH PARK DEVELOPMENT) - chi nhánh công ty TNHH MTV phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cNguyễn Thành Trung; Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. : |bPhụ lục ; |c30cm.
653 |aHòa lạc
653 |aQuản lý chất lượng
653 |aChất lượng công trình
653 |aCông trình xây dựng
653 |aKhu công nghệ cao
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Mậu Bành
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04704
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04704 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1