Luận văn, Luận án
690.068 NG-H
Giải pháp quản lý chất lượng công trình trong công tác khảo sát và thiết kế của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh Hòa Bình :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Trần Hoàn
Nhan đề Giải pháp quản lý chất lượng công trình trong công tác khảo sát và thiết kế của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh Hòa Bình : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60580208 / Nguyễn Trần Hoàn; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : DHXD, 2018
Mô tả vật lý 93tr. : Phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Chất lượng công trình
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học KT XD công trình dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04703
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122030
0024
004BEA7AE9C-7159-4C3A-8D8B-E46C92699603
005201809141012
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180914101004|zhuongpt
082 |a690.068|bNG-H
100 |aNguyễn Trần Hoàn
245 |aGiải pháp quản lý chất lượng công trình trong công tác khảo sát và thiết kế của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh Hòa Bình : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60580208 / |cNguyễn Trần Hoàn; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuấn
260 |aHà Nội : |bDHXD, |c2018
300 |a93tr. : |bPhụ lục ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aChất lượng công trình
653 |aQuản lý dự án
653 |aCông trình xây dựng
690 |aKT XD công trình dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Mạnh Tuấn
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04703
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi soc4thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04703 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1