Luận văn, Luận án
658.404 TR-A
Hòan thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban điều phối dự án quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh :
DDC 658.404
Tác giả CN Trần Đức Anh
Nhan đề Hòan thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban điều phối dự án quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / Trần Đức Anh: Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 101tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Biến đổi khí hậu
Từ khóa tự do Quản lý nguồn nước
Từ khóa tự do Phát triển đô thị
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Quản lý dự án xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bảo
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04702
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122029
0024
00450AAC701-F02A-4EAA-893D-3C0D05059CC0
005201903251800
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190325180101|bhuongpt|c20180914095949|dhuongpt|y20180914095921|zhuongpt
082 |a658.404|bTR-A
100 |aTrần Đức Anh
245 |aHòan thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban điều phối dự án quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / |cTrần Đức Anh: Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a101tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aBiến đổi khí hậu
653 |aQuản lý nguồn nước
653 |aPhát triển đô thị
653 |aQuản lý dự án
690 |aQuản lý dự án xây dựng
700 |aNguyễn Văn Bảo
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04702
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam4thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04702 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 TR-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1