Luận văn, Luận án
624.19 NG-N
Nghiên cứu hoàn thiện kĩ thuật thi công phần ngầm theo phương pháp Top-Down do tổng công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội :
DDC 624.19
Tác giả CN Nguyễn Văn Nhật
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện kĩ thuật thi công phần ngầm theo phương pháp Top-Down do tổng công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / Nguyễn Văn Nhật; cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thám
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư và phát triển
Từ khóa tự do Top-down
Từ khóa tự do Kỹ thuật thi công
Từ khóa tự do Nhà Hà Nội
Môn học Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thám
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04700
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122027
0024
004EEBAF7FF-376F-4ECE-A402-D4E8C3A13DF1
005201809131451
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180913145111|zthuygt
082 |a624.19|bNG-N
100 |aNguyễn Văn Nhật
245 |aNghiên cứu hoàn thiện kĩ thuật thi công phần ngầm theo phương pháp Top-Down do tổng công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / |cNguyễn Văn Nhật; cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thám
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư và phát triển
653 |aTop-down
653 |aKỹ thuật thi công
653 |aNhà Hà Nội
690 |aKỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Đình Thám
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04700
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04700 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.19 NG-N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1