Luận văn, Luận án
690.069 VU-N
Nghiên cứu một số giải pháp quản lý chất lượng công trình trong công tác khảo sát, thiết kế tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình :
DDC 690.069
Tác giả CN Vũ Quốc Nam
Nhan đề Nghiên cứu một số giải pháp quản lý chất lượng công trình trong công tác khảo sát, thiết kế tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / Vũ Quốc Nam; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 105tr. : Phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý chất lượng
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Kiến Xương
Từ khóa tự do Ban quản lý dự án
Môn học Kỹ thuật Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần Hồng Hải
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04698
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122025
0024
0044D7C05E8-31E2-451B-971F-9EE2E005E21D
005201809131009
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180913100931|zthuygt
082 |a690.069|bVU-N
100 |aVũ Quốc Nam
245 |aNghiên cứu một số giải pháp quản lý chất lượng công trình trong công tác khảo sát, thiết kế tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / |cVũ Quốc Nam; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Hải
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a105tr. : |bPhụ lục ; |c30cm.
653 |aQuản lý chất lượng
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aKiến Xương
653 |aBan quản lý dự án
690 |aKỹ thuật Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
700 |aTrần Hồng Hải
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04698
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04698 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.069 VU-N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1