Luận văn, Luận án
690.068 NG-V
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng-ICIC :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Quang Vinh
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng-ICIC : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / Nguyễn Quang Vinh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 88tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý chất lượng
Từ khóa tự do Sản xuất kinh doanh
Từ khóa tự do Xây dựng công trình
Tác giả(bs) CN Hồ Ngọc Khoa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04697
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122024
0024
0045F8C67A5-003B-4A5F-BE04-D4FB84DE16B5
005201809130919
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180913091939|zthuygt
082 |a690.068|bNG-V
100 |aNguyễn Quang Vinh
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng-ICIC : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / |cNguyễn Quang Vinh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a88tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý chất lượng
653 |aSản xuất kinh doanh
653 |aXây dựng công trình
700 |aHồ Ngọc Khoa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04697
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04697 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-V Luận văn, Luận án 1
  1 of 1