Luận văn, Luận án
624.17762 NG-C
Tính toán khung thép nhà công nghiệp có cầu trục với các nút liên kết đàn hồi :
DDC 624.17762
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Cường
Nhan đề Tính toán khung thép nhà công nghiệp có cầu trục với các nút liên kết đàn hồi : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Ma số: 60580208 / Nguyễn Mạnh Cường; Cán bộ hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Quang Viên
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 108tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Nhà công nghiệp
Từ khóa tự do Độ cứng nút liên kết
Từ khóa tự do Khung thép
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04694
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122021
0024
004E4588205-08C3-4382-8ABA-D6799EBE7FED
005201809121459
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180912145946|zthuygt
082 |a624.17762|bNG-C
100 |aNguyễn Mạnh Cường
245 |aTính toán khung thép nhà công nghiệp có cầu trục với các nút liên kết đàn hồi : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Ma số: 60580208 / |cNguyễn Mạnh Cường; Cán bộ hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Quang Viên
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a108tr. ; |c30cm.
653 |aNhà công nghiệp
653 |aĐộ cứng nút liên kết
653 |aKhung thép
700 |aNguyễn Quang Viên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04694
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi2thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04694 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.17762 NG-C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1