Luận văn, Luận án
624.17765 LÊ-S
Phân tích tĩnh tấm Reissner-Mindlin bằng vật liệu cơ tính biên thiên có bọt rỗng :
DDC 624.17765
Tác giả CN Lê Sơn
Nhan đề Phân tích tĩnh tấm Reissner-Mindlin bằng vật liệu cơ tính biên thiên có bọt rỗng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / Lê Sơn; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Hữu Quốc
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 73tr. : Phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Bọt rỗng
Từ khóa tự do Tấm Reisser-Mindlin
Từ khóa tự do Lời giải Navier
Tác giả(bs) CN Trần Hữu Quốc
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04693
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122020
0024
004B26A4375-643D-4A2C-B297-F75048A924A5
005201809121440
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180912144054|zthuygt
082 |a624.17765|bLÊ-S
100 |aLê Sơn
245 |aPhân tích tĩnh tấm Reissner-Mindlin bằng vật liệu cơ tính biên thiên có bọt rỗng : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / |cLê Sơn; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Hữu Quốc
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a73tr. : |bPhụ lục ; |c30cm.
653 |aBọt rỗng
653 |aTấm Reisser-Mindlin
653 |aLời giải Navier
700 |aTrần Hữu Quốc
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04693
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04693 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.17765 LÊ-S Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào