Luận văn, Luận án
658.405 TR-Q
Hoàn thiện công tác quản lý hợp đồng thi công xây dựng của ban quản lý dự án công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản AZ Land :
DDC 658.405
Tác giả CN Trần Hồng Quân
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý hợp đồng thi công xây dựng của ban quản lý dự án công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản AZ Land : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Dự án Xây dựng ; Mã số: 60580302-2 / Trần Hồng Quân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 88tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Ban quản lý dự án
Từ khóa tự do Hợp đồng xây dựng
Môn học Quản lý Dự án Xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Thái
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04669
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121957
0024
004966EF8B3-A293-4865-A8DF-C80E03866F0A
005201808291451
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180829145148|zlinhnm
082 |a658.405|bTR-Q
100 |aTrần Hồng Quân
245 |aHoàn thiện công tác quản lý hợp đồng thi công xây dựng của ban quản lý dự án công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản AZ Land : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Dự án Xây dựng ; Mã số: 60580302-2 / |cTrần Hồng Quân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a88tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aQuản lý
653 |aBan quản lý dự án
653 |aHợp đồng xây dựng
690 |aQuản lý Dự án Xây dựng
700 |aLê Hồng Thái
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04669
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04669 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.405 TR-Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1