Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
690.24 VU-H
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng.
DDC 690.24
Tác giả CN Vương Hách
Nhan đề Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng. Tập III / Vương Hách; Biên dịch: Nguyễn Đăng Sơn; Hiệu đính: Vũ Trường Hạo
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2009
Mô tả vật lý 307 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Kỹ thuật gia cố
Từ khóa tự do Xủ lý khối xây
Từ khóa tự do Chất lượng công trình xây dựng
Địa chỉ TVXD
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121859
0021
004D9FF83FD-8B15-47E3-BA42-DF05FD324278
005201808231033
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c68000
039|a20180823103354|bminhdn|c20180823103321|dminhdn|y20180823085446|zminhdn
082 |a690.24|bVU-H
100 |aVương Hách
245 |aSổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng. |nTập III / |cVương Hách; Biên dịch: Nguyễn Đăng Sơn; Hiệu đính: Vũ Trường Hạo
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2009
300 |a307 tr. ; |c27 cm.
653 |aSổ tay
653 |aKỹ thuật gia cố
653 |aXủ lý khối xây
653|aChất lượng công trình xây dựng
852 |aTVXD
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1scannam2018/sotayxulysucocongtrinh_t3_2009/1noidung_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào