Luận văn, Luận ánLuận án
720 PH-H
Giải pháp kiến trúc thụ động theo phương pháp tính hiệu quả năng lượng lớp vỏ bao che nhà chung cư cao tầng tại Hà Nội :
DDC 720
Tác giả CN Phạm Thị Hải Hà
Nhan đề Giải pháp kiến trúc thụ động theo phương pháp tính hiệu quả năng lượng lớp vỏ bao che nhà chung cư cao tầng tại Hà Nội : Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 62580102 / Phạm thị Hải Hà; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quốc Thông, GS.TS Phạm Đình Việt
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 155 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Khí hậu Hà nội
Từ khóa tự do Kiến trúc lớp vỏ
Từ khóa tự do Chung cư cao tầng
Từ khóa tự do Kiến trúc chung cư
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Thông
Tác giả(bs) CN Phạm Đình Việt
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00229
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121843
00242
0045E6BD8CE-50BF-41FF-9F80-E38A0BF7FBD7
005201810031520
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003151807|bthuctap1|y20180809095945|zhuongpt
041 |aVie
082 |a720|bPH-H
100 |aPhạm Thị Hải Hà
245 |aGiải pháp kiến trúc thụ động theo phương pháp tính hiệu quả năng lượng lớp vỏ bao che nhà chung cư cao tầng tại Hà Nội : |bLuận án Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 62580102 / |cPhạm thị Hải Hà; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quốc Thông, GS.TS Phạm Đình Việt
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a155 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aKhí hậu Hà nội
653 |aKiến trúc lớp vỏ
653 |aChung cư cao tầng
653 |aKiến trúc chung cư
700 |aNguyễn Quốc Thông
700 |aPhạm Đình Việt
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00229
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/phamthihaiha_kientructhumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00229 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 720 PH-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào