Luận văn, Luận ánLuận án
711.58 LE-T
Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới với tác động của hoạt động kinh tế đô thị trong điều kiện Việt Nam :
DDC 711.58
Tác giả CN Lê Xuân Trường
Nhan đề Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới với tác động của hoạt động kinh tế đô thị trong điều kiện Việt Nam : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Mã số:62580105 / Lê Xuân Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường, PGS.TS Trần Văn Tấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 151 tr. : Phụ lục ; cm.
Từ khóa tự do Khu đô thị mới
Từ khóa tự do Kinh tế đô thị
Từ khóa tự do Quy hoạch đô thị
Từ khóa tự do Quy hoạch xây dựng
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tấn
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00228
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121842
00242
00400D67A91-93C1-4778-9BA7-89EC3D9CD233
005201810031520
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003151730|bthuctap1|c20180809095031|dhuongpt|y20180809095008|zhuongpt
041 |aVie
082 |a711.58|bLE-T
100 |aLê Xuân Trường
245 |aQuy hoạch xây dựng khu đô thị mới với tác động của hoạt động kinh tế đô thị trong điều kiện Việt Nam : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Mã số:62580105 / |cLê Xuân Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường, PGS.TS Trần Văn Tấn
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a151 tr. : |bPhụ lục ; |ccm.
653 |aKhu đô thị mới
653 |aKinh tế đô thị
653 |aQuy hoạch đô thị
653 |aQuy hoạch xây dựng
700 |aPhạm Hùng Cường
700 |aTrần Văn Tấn
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00228
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/lexuantruong_quyhoachvungvadothithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00228 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 711.58 LE-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào