Luận văn, Luận ánLuận án
624.11765 NG-L
Phân tích tĩnh, ổn định và dao động riêng của tấm chữ nhật FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tám ẩn :
DDC 624.11765
Tác giả CN Nguyễn Văn Long
Nhan đề Phân tích tĩnh, ổn định và dao động riêng của tấm chữ nhật FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tám ẩn : Luận văn Tiến sỹ chuyên ngành Cơ kỹ thuật; Mã số: 62520101 / Nguyễn Văn Long; Cán bộ hướng; PGS.TS Trần Minh Tú, PGS.TS Trần Hữu Quốc
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 138 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dao động riêng
Từ khóa tự do Ổn định riêng
Từ khóa tự do Tấm chữ nhật
Từ khóa tự do Lý thuyết biến dạng cắt
Từ khóa tự do Phân tích tĩnh
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tú
Tác giả(bs) CN Trần Hữu Quốc
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00227
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121841
00242
00446DC0602-ABCE-44E0-9BB6-303BFADA4A9A
005201810031518
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003151542|bthuctap1|c20180809092110|dhuongpt|y20180809091502|zhuongpt
041 |aVie
082 |a624.11765|bNG-L
100 |aNguyễn Văn Long
245 |aPhân tích tĩnh, ổn định và dao động riêng của tấm chữ nhật FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tám ẩn : |bLuận văn Tiến sỹ chuyên ngành Cơ kỹ thuật; Mã số: 62520101 / |cNguyễn Văn Long; Cán bộ hướng; PGS.TS Trần Minh Tú, PGS.TS Trần Hữu Quốc
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a138 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aDao động riêng
653 |aỔn định riêng
653 |aTấm chữ nhật
653 |aLý thuyết biến dạng cắt
653 |aPhân tích tĩnh
700 |aTrần Minh Tú
700 |a Trần Hữu Quốc
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00227
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/nguyenvanlong_cokythuatthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00227 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 624.11765 NG-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào