Luận văn, Luận án
711.58 TR-L
Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội :
DDC 711.58
Tác giả CN Trương Ngọc Lâm
Nhan đề Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội : Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 62580102 / Trương Ngọc Lâm; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh
Thông tin xuất bản Hà Nội, ĐHXD2018 :
Mô tả vật lý 151 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Xóm giềng
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Không gian sinh hoạt cộng đồng
Từ khóa tự do Khu đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Đỉnh
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00226
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121840
0024
004700F755C-A8A2-4401-A36D-E08F380AC45B
005201808090921
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180809092138|bhuongpt|c20180809090010|dhuongpt|y20180809085434|zhuongpt
041 |aVie
082 |a711.58|bTR-L
100 |aTrương Ngọc Lâm
245 |aTổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội : |b Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 62580102 / |cTrương Ngọc Lâm; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh
260 |aHà Nội, |c2018 : |bĐHXD
300 |a151 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aXóm giềng
653 |aHà Nội
653 |aKhông gian sinh hoạt cộng đồng
653 |aKhu đô thị
700 |aNguyễn Văn Đỉnh
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00226
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/truongngoclan_kientructhumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00226 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 711.58 TR-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào