Luận văn, Luận ánLuận án
628.4 HO-P
Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam :
DDC 628.4
Tác giả CN Hoàng Lê Phương
Nhan đề Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam : Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Môi trường Chất thải rắn; Mã số: 62520320-1 / Hoàng Lê Phương; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái, PGS.TS Lều Thọ Bách
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 81tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Xử lý phân bùn
Từ khóa tự do Bể tự hoại
Từ khóa tự do Phương pháp sinh học
Tác giả(bs) CN Lều Thọ Bách
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Thái
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00225
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121839
00242
004197B5CDE-F4FD-4950-AD1E-C539EE3F507E
005201810031516
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003151327|bthuctap1|y20180808164026|zlinhnm
082 |a628.4|bHO-P
100 |aHoàng Lê Phương
245 |aNghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam : |bLuận án Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Môi trường Chất thải rắn; Mã số: 62520320-1 / |cHoàng Lê Phương; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái, PGS.TS Lều Thọ Bách
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a81tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aXử lý phân bùn
653 |aBể tự hoại
653 |aPhương pháp sinh học
700 |aLều Thọ Bách
700 |aNguyễn Thị Kim Thái
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00225
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/hoanglephuong_cnmtchatthairanthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00225 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 628.4 HO-P Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào