Luận văn, Luận ánLuận án
620.136 CH-N
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công bê tông nhẹ chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp :
DDC 620.136
Tác giả CN Chu Thị Hải Ninh
Nhan đề Nghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công bê tông nhẹ chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp : Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 62580208 / Chu Thị Hải Ninh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thám, PGS.TS Vũ Minh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 149tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Chế tạo bê tông
Từ khóa tự do Chế tạo vật liệu
Từ khóa tự do Bê tông nhẹ
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Tác giả(bs) CN Vũ Minh Đức
Tác giả(bs) CN Nguyễn ĐÌnh Thám
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00224
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121838
00242
0041CCC37D4-3D11-4952-B7FD-A2DB2985D62E
005201810031515
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003151250|bthuctap1|c20180808160440|dlinhnm|y20180808160341|zlinhnm
082 |a620.136|bCH-N
100 |aChu Thị Hải Ninh
245 |aNghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công bê tông nhẹ chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp : |bLuận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 62580208 / |cChu Thị Hải Ninh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thám, PGS.TS Vũ Minh Đức
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a149tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aChế tạo bê tông
653 |aChế tạo vật liệu
653 |aBê tông nhẹ
653 |aCông trình xây dựng
700 |aVũ Minh Đức
700 |aNguyễn ĐÌnh Thám
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00224
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/chuthihaininh_xddd&cnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00224 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 620.136 CH-N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào